Hälsa & skönhet

Ordet hälsa innefattar ett väldigt stort område. Det kan var allt från fysisk hälsa som drabbar kroppen till mental hälsa som sätter sig i huvudet och påverkar psyket. En god hälsa innebär ett total fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med god livskvalitet och framtidstro. Du hittar mer om hälsa och skönhet här.

 

En människas fysiska hälsa kan påverkas av sjukdomar som beror på virus eller bakterier, den kan också påverkas av skador, förslitning och utmattning av kroppen. En människas fysiska hälsa kan även försämras naturligt med åldern. Mental hälsa handlar om hur man mår psykiskt. Depression och ångest är exempel på tillstånd som innebär en försämrad mental hälsa. Dessa sjukdomar kan även ge upphov till en upplevd försämrad fysisk hälsa. Emotionell hälsa avser förmåga att knyta känslomässiga relationer med andra människor. Blyghet kan även bidra till en sämre psykisk och emotionell hälsa. Psykosocial hälsa handlar om möjligheten till att få stöd och prata med vänner och familjemedlemmar. Andlig hälsa kan åsyfta att känna en mening med livet och leva sitt liv efter moraliska värderingar. Sexuell hälsa innefattar förmågan och möjligheten att få utlopp för sitt sexuella behov. Social hälsa handlar om sambandet mellan hälsa och samhället man lever i som tex bostad, arbete och fritid. Miljö hälsa åsyftar påverkan som den yttre miljön har på ens hälsa.

 

Arbetsskador handlar för det mesta skador som påverkar den fysiska hälsan även om det förekommer arbetsskador som påverkar tex den psykiska hälsan negativt. En av de vanligaste skadorna på arbetet är fall från hög höjd men även skador beroende på tynga lyft och förslitningsskador förekommer ofta. Har man ett monotont arbete är det stor risk att man sliter ut sin kropp genom att upprepa samma moment om och om igen dagarna i ända. Massage kan bidra till en lindring av milda kroppsliga skador som försämrar den fysiska hälsan.

 

## INVALID RSS URL: http://www.skriva-artikel.se/category/halsa-skonhet/feed/rss ##

 

Idag handlar mycket av hälsosektorn om skönhet och hur man kan behålla sin ungdomliga skönhet. Skönhetsoperationer och plastikkirurgi är mycket vanligt och det läggs stora pengar på detta runt om i västvärlden. Ska man tro alla reklamskapare så är det bara perfekta vita tänder som räknas när du ler och synfel kan korrigeras med glasögon men fler och fler väljer att operera ögonen med laser för att korrigera sin synfel och få perfekt syn igen på båda ögonen. Dessutom ska alla var vältränade och smala. Måttlig träning kan dock var en positiv sak för hälsan eftersom ett sätt att bibehålla en bättre fysisk hälsa är att styrketräna antingen på gym eller hemma. Alla vill se bra ut och då är det viktigt att vårda sitt yttre och sköta om sin hud så att man inte ser sliten och äldre ut än vad man är.

 

Stress kan leda till försämrad psykisk och fysisk hälsa och kan utlösas av fysiska och mentala påfrestningar. Många tror felaktigt att man bara kan bli stressad av att ha för mycket att ta tag i men man kan även blir stressad av att bli understimulerad. Kortvarig stress kan för det mesta höja en människas prestationsförmåga men på lång sikt leda till stressrelaterade sjukdomar. Faktorer som bidrar till stress brukar benämnas stressorer. Det som är en stressor för en person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan människa.

 

Självförtroendet är en viktig kugge för att kunna behålla en god mental hälsa och är en persons tilltro till sin egen förmåga att presterar och klara av situationer i tex arbetet, skolan eller sociala situationer. Självförtroendet kan som så mycket annat tränas upp för en bättre mental hälsa. Självförtroende ska inte blandas ihop med självkänsla som handlar om att veta vad man faktiskt klarar av. Låg självkänsla kan leda till mindervärdeskomplex och hög självkänsla till storhetsvansinne. Många har dålig självkänsla pågrund av sin vikt, då kan ett första steg mot bättre självkänsla att gå ner i vikt.

 

Idag finns det mediciner för att behandla både både fysisk och psykisk sjukdom. En av de främsta inom medicinens historia är Hippokrates som brukar kallas läkekonstens fader. Han föddes på ön Kos i Grekland och levde runt år 400 f.kr.